Zydus

Zydus Hospira Oncology Private Limited là công ty được thành lập năm 2005 tại Ấn. Zydus Hospira Oncology Private Limited  sản xuất các sản phẩm dược phẩm.