Zim Laboratories Limited

Zim Laboratories Limited (Zim Lab) được thành lập năm 1989, là công ty sản xuất dược phẩm được chứng nhận EU-GMP và WHO GMP. Zim Lab dược định hướng nghiên cứu phát triển, sản xuất và cung cấp các sản phẩm gốc khác biệt.