Meyer-BPC

Meyer-BPC được thành lập theo giấy phép đầu tư số: 2215/GP do Bộ kế hoạch và đầu tư cấp ngày 20 tháng 08 năm 2001.
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng cho người và phân phối các sản phẩm này trong nước và xuất khẩu.